Σύμφωνα με την απόφαση, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν: Α) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ για άγαμο και 20.000 ευρώ για έγγαμο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 Ευρώ για κάθε τέκνο. Β) Η αξία