Συστημα Εισροων-Εκροων

Ήδη από τον Απρίλιο 2014 στην εταιρεία μας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί το Σύστημα Εισροών- Εκροών.

Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες  στον Νομό Ιωαννίνων που  έχουμε συνδεθεί με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και στην οποία αποστέλλονται καθημερινά δεδομένα που αφορούν την διακίνηση καυσίμων από την εγκατάσταση μας.

Στον ιστότοπο ανοικτών δεδομένων της Ελληνικής Κυβέρνησης μπορείτε να δείτε την επικαιροποιημένη λίστα των πρατηρίων της Α’ και Β’ Φάσης του συστήματος εισροών εκροών τα οποία στέλνουν στοιχεία στη ΓΓΠΣ.

Τη λίστα μπορείτε να την δείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 http://data.gov.gr/dataset/45/

 

 

eisroon-ekroon2