ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΑΠΟ: 0.920 15/10/2016
Τρέχουσα Τιμή
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2014-2015

Το επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα  για τις αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που πραγματοποιούν απο Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014  μέχρι και την 30 Απριλίου 2015.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση στην ειδική  εφαρμογή στον δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ στην διεύθυνση: www.gsis.gr

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολη της αίτησης είναι η 30η Μαίου 2015. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία οι δικαιούχοι μπορούν επίσης να προβούν σε οποιαδίποτε μεταβολή στοιχείων κυρίως όσον αφορά  στον αριθμό παροχής όπου σε πολλές περιπτώσεις δεν συμπληρώνεται σωστά.